Loading...
Úvod| Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Soukromí vašich osobních údajů je pro nás důležité („my“ nebo „nás“) a chceme být transparentní při nakládání s vašimi osobními údaji. Tyto Zásady ochrany osobních údajů ( Zásady ) popisují postupy, které dodržujeme při shromažďování, zabezpečení, používání a sdílení vašich osobních údajů na našich webových stránkách a kde se na tyto Zásady odkazuje nebo na ně odkazuje; s našimi přidruženými společnostmi; a s poskytovateli služeb třetích stran, které využíváme.

 

VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NEPRODÁVÁME

Vaše osobní údaje nikdy neprodáváme, nepronajímáme ani s nimi neobchodujeme s třetími stranami mimo nás, ani vaše osobní údaje nesdílíme s třetími stranami, s výjimkou případů popsaných v těchto zásadách.

 

TYPY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SBÍRÁME

Shromažďujeme následující typy osobních údajů od vás ao vás.

 

Kontaktní informace

Můžeme například shromažďovat vaše jméno, adresu, e-mail, telefonní číslo (včetně čísla vašeho mobilního telefonu), jedinečný osobní identifikátor nebo online identifikátor (jako uživatelské jméno).

 

Demografická informace

Můžeme například shromažďovat váš věk, pohlaví a PSČ.

 

Informace o platbě a kreditu

Můžeme například shromažďovat číslo vaší kreditní karty, fakturační adresu nebo PSČ, čísla bankovních účtů nebo jiné finanční informace.

 

Informace, které zveřejníte

Například když zanecháte recenzi na jeden z našich produktů nebo pošlete příspěvek do jakékoli jiné veřejné části našich webových stránek.

 

Informace, které odešlete

Když nás například kontaktujete prostřednictvím webu nebo e-mailu, odešlete informace za účelem vytvoření nebo aktualizace účtu, zadání objednávky nebo nákupu.

 

Informace ze sociálních sítí

Můžeme shromažďovat informace, které zveřejníte, nebo údaje z vašeho profilu na sociálních sítích, když zveřejňujete příspěvky na našich stránkách sociálních médií.

 

Informace o zařízení

Můžeme například shromažďovat typ, IP adresu, operační systémy, jedinečné identifikátory a umístění zařízení, která používáte k přístupu na naše webové stránky.

 

Komerční informace

Můžeme například shromažďovat informace o produktech, které kupujete, získáváte nebo zvažujete, a o jiné historii nebo chování při nákupu nebo konzumaci.

 

Informace o internetu nebo jiné online aktivitě

Můžeme například shromažďovat informace související s vaší historií procházení, historií vyhledávání a dalšími interakcemi s našimi webovými stránkami nebo reklamami, včetně webů, které jste navštívili před a po našem webu, a podrobnosti o webovém prohlížeči, který používáte.

 

JAK SHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat několika způsoby, včetně:

 

1. SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘÍMO OD VÁS

Když na našich webových stránkách provádíte akce, korespondujete s námi prostřednictvím e-mailu nebo telefonu nebo s námi komunikujete jinými způsoby, můžeme od vás shromažďovat osobní údaje související nebo nezbytné k provádění těchto činností. Například, když:

 

1) Nakupte, vraťte nebo vyměňte

2) Požádejte o kredit jako způsob platby

3) Vytvořte si osobní účet

4) Sledujte objednávku online

5) Přihlaste se k odběru e-mailů nebo textových zpráv (včetně nabídek a upozornění na prodej) od nás

6) Přihlaste se k odběru věrnostních, odměnových nebo podobných programů

7) Účastnit se propagačních sázek, soutěží, průzkumů nebo jiných aktivit

8) Využijte naše recenze produktů nebo související webové služby a funkce

9) Odešlete požadavek na zákaznický servis

10) Vyplňte kontaktní formulář na našem webu

11) Komunikujte se stránkami sociálních médií Palladium

12) Navštivte naše webové stránky

13) Klikněte na odkazy nebo reklamy na našich webových stránkách

14) Klikněte na odkazy v e-mailech nebo jiných zprávách, které vám posíláme

 

2. SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK A REKLAMY

Na našem webu používáme standardní nástroje, abychom lépe porozuměli tomu, jak se používá , jak funguje , a pro naše vlastní marketingové účely. Tyto nástroje zahrnují běžné webové technologie sledování, například:

 

Soubory cookie

Cookie nebo malý textový soubor, který může být uložen webovým prohlížečem (na jakémkoli typu zařízení), který umožňuje sledování prohlížečů používaných pro přístup k našim webovým stránkám nebo reklamě.

 

3. PŘIJÍMÁNÍ OSOBNÍCH INFORMACÍ OD TŘETÍCH STRAN

Získáváme údaje od třetích stran, které nám poskytují reklamu, prodej, řízení vztahů se zákazníky, digitální média a další služby. Tyto údaje mohou být kombinovány s, obohaceny nebo zahrnovat další údaje z příslušných služeb třetích stran, včetně:

 

1) Platformy sociálních médií

2) Obchodní partneři a spolusponzoři našich akcí

3) Reklamní sítě nebo poskytovatelé služeb

4) Poskytovatelé, kteří doplňují osobní údaje, které jsme již shromáždili

 

JAK SDĚLUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje můžeme sdílet několika způsoby, včetně:

 

Vnitřně

Vaše informace můžeme například sdílet v rámci Palladium.

 

Na našich stránkách

Můžeme například zobrazovat recenze produktů nebo jiné informace, které zveřejníte v jakékoli veřejné části našich webových stránek.

 

S našimi poskytovateli služeb

Vaše osobní údaje můžeme například sdílet se zpracovateli dopravy a plateb, společnostmi, které pro nás poskytují reklamní a marketingové služby, zasílají e-maily naším jménem a s dalšími třetími stranami, které provádějí služby naším jménem.

 

S našimi obchodními partnery

Vaše osobní údaje můžeme například sdílet s třetími stranami, které poskytují finanční produkty a služby související s naším podnikáním, včetně úvěrových účtů, nebo s třetí stranou, která spolusponzoruje soutěž nebo propagaci.

 

S jakýmikoli nástupci celého našeho podnikání nebo jeho části

Vaše osobní údaje můžeme například podle potřeby sdílet, pokud se spojíme s jinou firmou, získáme ji nebo jsme ji získali; pokud prodáme svá aktiva; nebo pokud provedeme firemní reorganizaci nebo jinou změnu kontroly.

 

Abychom dodrželi zákon nebo abychom chránili vás nebo abychom chránili sebe

Můžeme například sdílet vaše osobní údaje, když odpovídáme na platný soudní příkaz nebo předvolání, vládní nebo regulační požadavky nebo jak jinak vyžaduje zákon; když vyšetřujeme nebo spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení na vyšetřování potenciálních podvodů nebo jiných trestných činů; pro usnadnění monitorování zabezpečení, reakce na incidenty, kontinuita podnikání a procesy reakce na katastrofy.

 

Z jiných důvodů vám můžeme popsat

 

NAŠE POUŽÍVÁNÍ ANONYMOVANÝCH, STATISTICKÝCH A AGREGOVANÝCH INFORMACÍ

V rámci našich operací, webových stránek a reklamy používáme anonymizované statistické a agregované údaje. Tyto údaje jsou odvozeny z osobních údajů, které shromažďujeme, získáváme od třetích stran a shromažďujeme z jiných míst.

 

Naše používání těchto statistických a agregovaných údajů neovlivňuje vaše soukromí, protože neexistuje žádný rozumný způsob, jak určit, které z těchto agregovaných informací s vámi mohou být spojeny.

 

Kromě toho tato data používáme pro naše vlastní interní procesy ke zlepšení, sledování a měření výkonu našich webových stránek a produktů.

 

SDÍLENÍ INFORMACÍ S TŘETÍMI STRANAMI

S výjimkou případů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů neprodáváme, nepronajímáme ani neobchodujeme s žádnými osobními údaji, které nám poskytnete online nebo v našich obchodech, ani je nesdílíme s třetími stranami. Osobní údaje o vás můžeme zpřístupnit třetím stranám, které nám poskytují služby a které souhlasí se zachováním důvěrnosti těchto informací v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

 

Příklady těchto služeb zahrnují zpracování a autorizaci plateb, ochranu před podvody a snížení úvěrového rizika, přizpůsobení produktů, plnění objednávek a expedici, distribuci marketingových a propagačních materiálů, vyhodnocování webových stránek, analýzu dat a případně čištění dat. Možná budeme muset sdílet osobní údaje s těmito třetími stranami, aby mohly tyto služby vykonávat; omezujeme však osobní údaje, které jim poskytujeme, a opravňujeme je používat tyto informace pouze za účelem poskytování těchto služeb.

 

Při provádění vaší online objednávky souhlasíte s tím, že vaše jméno a adresa a jméno a adresa doručovatele (pokud se liší) budou zkontrolovány pomocí třetích stran, jako jsou úvěrové agentury. Pokud poskytujete doručovací jméno a adresu, které nejsou vaše, musíte mít svolení této osoby , abyste nám poskytli své osobní údaje a abychom je mohli použít pro uvedené účely. Poskytnutím jejich jména a adresy nám sdělujete, že máte jejich svolení.

 

Sdílíme souhrnné demografické informace o naší uživatelské základně s určitými obchodními zástupci a prodejci, aby nám mohli poskytovat marketingové analýzy a radit nám s reklamními strategiemi. Tyto informace neidentifikují jednotlivé uživatele. Čas od času můžeme také sdílet neosobní údaje (jako je počet uživatelů, kteří navštívili webovou stránku během určitého časového období nebo kteří si prostřednictvím webu zakoupili konkrétní produkt) s našimi marketingovými partnery, inzerenty a dalšími. Tyto informace jsou obvykle sdíleny v agregované podobě.

 

Osobní údaje můžeme uvolnit, pokud se v dobré víře domníváme, že: to vyžaduje zákon nebo právní proces; pokud nám poradila rada; obdrželi jsme platnou administrativní žádost od orgánu činného v trestním řízení; nebo takové uvolnění je nezbytné k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti nás nebo kterékoli z našich příslušných přidružených společností, obchodních partnerů, zákazníků nebo jiných.

 

Stejně jako u každého podnikání je možné, že s rozvojem našeho podnikání projdeme obchodní transformací, jako je fúze, akvizice jinou společností, prodej celého našeho majetku nebo jeho části nebo nákup internetových obchodů nebo jiného majetku. . V takových případech budou pravděpodobně přeneseny informace o zákaznících. Pokud k tomu dojde, vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny jiné společnosti, ale toto zveřejnění bude podléhat platným zásadám ochrany osobních údajů.

 

Pokud se chcete odhlásit z přijímání reklam přizpůsobených sledováním třetí strany, můžete se rozhodnout vypnout všechny soubory cookie. To provedete prostřednictvím nastavení prohlížeče. Upozorňujeme však, že smazáním našich souborů cookie nebo zakázáním budoucích souborů cookie možná nebudete mít přístup k určitým oblastem nebo funkcím našeho webu.

 

COOKIES A SBĚR DAT

Soubory cookie používáme pouze proto, abychom vám umožnili používat web co nejúčinnějším způsobem. Soubory cookie nám umožňují vylepšit a přizpůsobit vaše procházení online a nakupování. Naše používání souborů cookie nám například umožňuje zapamatovat si položky ve vašem nákupním košíku, rozpoznat vás, když se vrátíte na web, a shromažďovat další neosobní neidentifikovatelné informace za účelem analýzy chování návštěvníků, jako je IP adresa, typ prohlížeče A další jedinečné identifikátory zařízení.

 

Pokud si přejete, váš počítač vás může varovat pokaždé, když je odeslán soubor cookie, nebo se můžete rozhodnout vypnout všechny soubory cookie. Uděláte to prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče. Upozorňujeme však, že smazáním našich souborů cookie nebo zakázáním budoucích souborů cookie nemusíte mít přístup k určitým oblastem nebo funkcím našeho webu.

 

Spolupracujeme také s dalšími společnostmi, které používají technologie sledování, včetně webových majáků, k zobrazování reklam naším jménem na internetu. Tyto společnosti mohou shromažďovat neosobní údaje o vaší návštěvě našich webových stránek a o vaší interakci s naší komunikací, včetně reklamy a e-mailů. Pokud máte námitky proti webovým majákům, můžete postupovat podle pokynů pro smazání stávajících souborů cookie a deaktivaci budoucích souborů cookie. Stále budeme vědět, kolik našich e-mailů je otevřeno, a automaticky obdržíme vaši IP adresu, jedinečný identifikátor pro váš počítač nebo jiná přístupová zařízení, ale nebudeme vás identifikovat jako jednotlivce.“