Loading...
Úvod| Podmínky použití

Podmínky použití

Tyto webové stránky provozuje tento tým webových stránek. Pojmy „my“, „nás“ a „naše“ se na celém webu vztahují k tomu, že tato webová stránka nabízí tyto webové stránky, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z této stránky vám, uživateli, za předpokladu, že přijmete všechny podmínky a podmínky zde uvedené.

Vstupem na naše stránky a/nebo nákupem od nás se účastníte naší služby a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami ("Smluvní podmínky", "Podmínky") včetně těchto dodatečných podmínek a zásad, na které se zde odkazuje a /nebo dostupné prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto Podmínky se vztahují na všechny uživatele Stránek, včetně, ale nikoli výhradně, těch, kteří jsou prohlížeči, dodavateli, zákazníky, obchodníky a/nebo přispěvateli obsahu.

Před vstupem na naše webové stránky nebo jejich používáním si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky. Přístupem nebo používáním jakékoli části těchto stránek souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami. Pokud nesouhlasíte s jakýmikoli podmínkami této smlouvy, nesmíte přistupovat na tyto stránky ani používat žádnou ze služeb. Pokud jsou tyto podmínky považovány za nabídku, je přijetí omezeno na tyto podmínky.

Všechny nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do aktuálního obchodu, budou také podléhat podmínkám služby. Nejnovější verzi smluvních podmínek si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit kteroukoli část těchto Podmínek poskytování služeb zveřejněním aktualizací a/nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na této stránce. Vaše další používání nebo přístup k webu po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.

 

PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Souhlasem s těmito smluvními podmínkami prohlašujete, že jste alespoň plnoletí ve svém státě nebo provincii bydliště, nebo že jste plnoletí ve svém státě nebo provincii bydliště a dali jste nám souhlas s umožnit komukoli z vašich nezletilých závislých osob používat tyto stránky.

Nesmíte používat naše produkty k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu, ani nesmíte při používání služby porušovat žádné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, nikoli však výhradně, zákonů o autorských právech).

Nesmíte přenášet žádné červy nebo viry ani žádný kód destruktivní povahy.

Porušení nebo porušení kterékoli z Podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich Služeb.

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu a kdykoli.

Berete na vědomí, že váš obsah (nezahrnující informace o kreditní kartě) může být přenášen nešifrovaný a může zahrnovat :

přenosy přes různé sítě; a

změny tak, aby odpovídaly a přizpůsobovaly se technickým požadavkům připojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu přes sítě vždy zašifrovány.

Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat ani využívat žádnou část Služby, používání Služby nebo přístup ke Službě nebo jakýkoli kontakt na webu, jehož prostřednictvím je služba poskytována, bez našeho výslovného písemného souhlasu. .

Nadpisy použité v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro pohodlí a nebudou omezovat ani jinak ovlivňovat tyto podmínky.

 

PŘESNOST INFORMACÍ

Snažíme se zajistit, aby informace na této webové stránce byly úplné, přesné a aktuální. Navzdory našemu úsilí mohou být informace na této webové stránce příležitostně nepřesné, neúplné nebo zastaralé. Neposkytujeme žádné prohlášení ohledně úplnosti, přesnosti nebo aktuálnosti jakýchkoli informací na této webové stránce. Produkty obsažené na této webové stránce mohou být například nedostupné, mohou mít jiné atributy než ty, které jsou uvedeny, nebo mohou mít ve skutečnosti jinou cenu, než je cena uvedená na této webové stránce. Kromě toho můžeme bez upozornění provádět změny v informacích o ceně a dostupnosti. I když je naší praxí potvrzovat objednávky e-mailem, přijetí potvrzení objednávky e-mailem nepředstavuje naše přijetí objednávky nebo potvrzení nabídky k prodeji produktu nebo služby. Vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění omezit množství objednávky na jakýkoli produkt nebo službu a/nebo odmítnout službu kterémukoli zákazníkovi. Můžeme také vyžadovat ověření informací před přijetím a/nebo odesláním jakékoli objednávky.

 

ÚPRAVY SLUŽBY A CENY

Ceny našich produktů se mohou bez upozornění změnit.

Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit nebo ukončit službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) bez předchozího upozornění.

Neneseme vůči vám ani žádné třetí straně odpovědnost za jakékoli úpravy, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby.

 

PRODUKTY NEBO SPECIFIKACE

Všechny funkce, obsah, specifikace, produkty a ceny produktů a služeb popsaných nebo vyobrazených na této webové stránce se mohou kdykoli bez upozornění změnit. Některé hmotnosti, míry a podobné popisy jsou přibližné a jsou poskytovány pouze pro účely pohodlí. Vynakládáme veškeré přiměřené úsilí, abychom přesně zobrazovali atributy našich produktů, včetně příslušných barev; skutečná barva, kterou uvidíte, však bude záviset na vašem počítačovém systému a nemůžeme zaručit, že váš počítač bude takové barvy zobrazovat přesně. Zahrnutí jakýchkoli produktů nebo služeb na tuto webovou stránku v určitou dobu neznamená ani nezaručuje, že tyto produkty nebo služby budou kdykoli dostupné. Je vaší odpovědností zjistit a dodržovat všechny příslušné místní, státní, federální a mezinárodní zákony (včetně požadavků na minimální věk) ve vztahu k držení, používání a prodeji jakékoli položky zakoupené z této webové stránky. Odesláním objednávky prohlašujete, že objednané produkty budou použity pouze zákonným způsobem.

 

PŘESNOST ÚDAJE O ÚČTU A ÚČTU

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Podle vlastního uvážení můžeme omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané stejným zákaznickým účtem nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a/nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a/nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušení objednávky, můžeme se vás pokusit upozornit kontaktováním e-mailové a/nebo fakturační adresy/telefonního čísla poskytnutého v době vytvoření objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho úsudku zdají být zadány prodejci, prodejci nebo distributory.

Souhlasíte s tím, že u všech nákupů provedených v našem obchodě poskytnete aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu. Souhlasíte s tím, že neprodleně aktualizujete svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a data vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.

Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách vrácení.

 

VOLITELNÉ NÁSTROJE

Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím webu je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušným poskytovatelem třetí strany, a že s nimi souhlasíte.

V budoucnu můžeme také nabízet nové služby a/nebo funkce prostřednictvím webových stránek (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a/nebo služby také podléhají těmto Podmínkám služby.

 

ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály od třetích stran.

Odkazy třetích stran na této stránce vás mohou nasměrovat na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost ani odpovědnost za jakékoli materiály nebo webové stránky třetích stran nebo za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.

Neneseme odpovědnost za žádné škody nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jakýchkoli jiných transakcí provedených v souvislosti s jakýmikoli webovými stránkami třetích stran. Pečlivě si prosím přečtěte zásady a postupy třetí strany a ujistěte se, že jim rozumíte, než se pustíte do jakékoli transakce. Stížnosti, nároky, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na třetí stranu.

 

UŽIVATELSKÉ KOMENTÁŘE, ZPĚTNÁ VAZBA A JINÉ PŘÍSPĚVKY

Pokud na naši žádost odešlete určité konkrétní příspěvky (například soutěžní příspěvky) nebo bez naší žádosti zašlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně „komentáře“) souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat v jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám předáte. Jsme a nebudeme zavázáni :

zachovávat důvěrnost jakýchkoli komentářů;

zaplatit náhradu za případné připomínky; nebo

reagovat na případné komentáře.

 

Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, o kterém na základě vlastního uvážení rozhodneme, že je nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénní nebo jinak nevhodný nebo porušuje duševní vlastnictví kterékoli strany nebo tyto podmínky služby. .

Souhlasíte s tím, že vaše komentáře neporuší žádná práva žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat urážlivý nebo jinak nezákonný, urážlivý nebo obscénní materiál ani žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit provoz služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy, nebo jinak uvádět nás nebo třetí strany v omyl ohledně původu jakýchkoli komentářů. Jste výhradně odpovědní za jakékoli komentáře, které učiníte, a jejich přesnost. Neneseme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli komentáře zveřejněné vámi nebo jakoukoli třetí stranou.

 

CHYBY, NEPŘESNOSTI A OPOMENUTÍ

Občas se na našich stránkách nebo ve službě mohou vyskytovat informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, akcí, nabídek, poplatků za dopravu produktů, doby přepravy a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce nepřesné, a to kdykoli bez předchozího upozornění (včetně poté, co jste objednávku odeslali). .

Nepřijímáme žádnou povinnost aktualizovat, upravovat nebo objasňovat informace ve Službě nebo na jakékoli související webové stránce, včetně, bez omezení, informací o cenách, s výjimkou případů vyžadovaných zákonem. Žádné specifikované datum aktualizace nebo aktualizace použité ve službě nebo na jakékoli související webové stránce by nemělo být považováno za označení, že všechny informace ve službě nebo na jakékoli související webové stránce byly změněny nebo aktualizovány.

 

Ukončení přístupu a/nebo účtu

Můžeme omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webovou stránku nebo jiné platformy (včetně, bez omezení, registrace vašeho účtu a vaší schopnosti zveřejňovat uživatelský obsah), kdykoli, s upozorněním nebo bez něj a s uvedením důvodu nebo bez něj. Jakékoli informace o údajných nebo skutečných nezákonných činnostech, včetně vaší identity, můžeme také postoupit příslušným úřadům.

 

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

přečtěte si prosím pozorně tuto část, protože omezuje odpovědnost této webové stránky vůči vám.

Používáním služeb tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme služby, včetně webu a aplikací, „tak, jak jsou“, „jak jsou dostupné“ a „se všemi výchozími nastaveními“, bez záruky jakéhokoli druhu, výslovné nebo implicitní. bez omezení výše uvedeného a v rozsahu povoleném zákonem se společnost výslovně zříká jakýchkoli a všech záruk a podmínek jakéhokoli druhu, včetně jakékoli záruky nebo podmínky obchodovatelnosti, titulu, přesnosti, úplnosti, nepřerušovaného nebo bezchybného servisu, vhodnosti pro konkrétní účel, klidné užívání, neporušení a jakékoli záruky vyplývající z obchodu nebo obchodního použití.

 

Nedáváme žádné sliby ohledně a výslovně odmítáme veškerou odpovědnost za:

produkty, služby, informace, programování a/nebo cokoli jiného poskytovaného třetí stranou, ke kterému máte přístup prostřednictvím služeb; nebo

kvalita nebo chování jakékoli třetí strany, se kterou se setkáte v souvislosti s vaším používáním služeb.

 

Souhlasíte s tím, že v maximálním rozsahu povoleném zákonem neneseme vůči vám odpovědnost podle žádné teorie odpovědnosti. bez omezení výše uvedeného souhlasíte s tím, že v maximálním rozsahu povoleném zákonem nebudou subjekty společnosti odpovědné za žádné nepřímé, náhodné, následné, zvláštní nebo exemplární škody, ušlý zisk, přerušení podnikání, poškození dobrého jména nebo ztrátu údaje (i když je lze předvídat) vyplývající z vašeho používání nebo nemožnosti používat služby nebo s ním jakkoli související.

Vaší jedinou nápravou pro nespokojenost se službami je přestat tyto služby používat.

N ěkteré jurisdikce nepovolují omezení předpokládaných záruk nebo vyloučení odpovědnosti za určité typy škod. v důsledku toho se na vás výše uvedená omezení a vyloučení nemusí vztahovat zcela nebo zčásti.

 

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že budete bránit, odškodnit a chránit společnost Arctic Cool a jakoukoli přidruženou společnost nebo jednotlivce před všemi závazky, náklady a výdaji, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, souvisejícími s jakýmkoli porušením těchto podmínek vámi nebo vašimi oprávněnými uživateli nebo v spojení s používáním webové stránky nebo internetu nebo vašimi nákupy nebo umístěním nebo přenosem jakékoli zprávy nebo informací na této webové stránce vámi nebo vašimi oprávněnými uživateli nebo vaším porušením jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.

 

ODDĚLITELNOST

V případě, že jakékoli ustanovení těchto podmínek služby bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení přesto vymahatelné v maximálním rozsahu povoleném příslušným zákonem a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto podmínek doručení, toto určení neovlivní platnost a vymahatelnost jakýchkoli ostatních zbývajících ustanovení.

 

UKONČENÍ

Kromě jakýchkoli jiných zákonných nebo spravedlivých opravných prostředků může tato webová stránka bez předchozího upozornění okamžitě ukončit smlouvu nebo zrušit některá nebo všechna vaše práva udělená touto smlouvou. Po ukončení této smlouvy okamžitě ukončíte veškerý přístup a používání této stránky a tato webová stránka , kromě jakýchkoli jiných zákonných nebo spravedlivých opravných prostředků, okamžitě zruší všechna hesla a identifikaci účtu, která vám byla vydána, a odmítne váš přístup a používání těchto stránek jako celku nebo zčásti. Jakékoli ukončení této smlouvy neovlivní příslušná práva a povinnosti (včetně, bez omezení, platebních povinností) stran vzniklé před datem ukončení.

 

CELÝ SOUHLAS

Neschopnost uplatňovat nebo vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení těchto podmínek služby neznamená vzdání se takového práva nebo ustanovení.

Tyto podmínky služby a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněná námi na této stránce nebo v souvislosti se službou představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání služby, přičemž nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody, sdělení a návrhy. , ať už ústní nebo písemné, mezi vámi a námi (včetně, ale nikoli výhradně, jakýchkoli předchozích verzí podmínek služby).

Jakékoli nejasnosti ve výkladu těchto podmínek služby nebudou vykládány proti straně, která je sepsala.

 

PLATNÝ ZÁKON

Všechny nákupy budou zpracovány našimi příslušnými subjekty v příslušné zemi, jak je uvedeno v kódu země na výpisu, a budou se řídit místními zákony .

 

ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY

Nejnovější verzi podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce.

Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení aktualizovat, měnit nebo nahrazovat jakoukoli část těchto Podmínek poskytování služeb zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našich webových stránkách. Vaše další používání nebo přístup k naší webové stránce nebo službě po zveřejnění jakýchkoli změn těchto podmínek služby představuje přijetí těchto změn.